Rotary is van oorsprong een club die ontstaan is vanuit het zakenleven. Ook binnen de club Radboud Medemblik zijn veel uiteenlopende beroepen verenigd. Daarom werden we uitgenodigd om daarover iets te vertellen op de Medemblikker HAVO ‘De Dijk’. Zeven Rotarians werden aan even zoveel tafeltjes gezet en de leerlingen rouleerden langs de Rotaryleden. Hun vragen waren heel gevarieerd en goed doordacht. Zo maakten de leerlingen van Havo 3 kennis met de ins- en outs van zeven zeer uiteenlopende beroepsgroepen. Van accountant tot horecaondernemer, van fotograaf tot HR beleidsmedewerkster. Ook dat is Rotary.