GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN
COPYRIGHT STATEMENT

Rotary Club Radboud Medemblik ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40625985 en bereikbaar via info@rotaryradboud.nl (tevens houder van de domeinnaamextensie rotaryradboud.nl, wijst u als “Bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

COOKIE STATEMENT
WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de rotary websites of apps worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website of App terugsturen.

WE GEBRUIKEN COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om Rotary een beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves, teneinde de website te verbeteren.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Met het bezoeken van websites die openbaar worden gemaakt via de extensie www.rotaryradboud.nl gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

Op de rotaryradboud.nl aanwezige “Informatie” kunnen door Bezoeker geen aanspraken of rechten worden ontleend. Gebruik van op rotaryradboud.nl aanwezige Informatie geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. Rotary Radboud Medemblik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Informatie van de rotaryradboud.nl door Bezoeker noch voor enigerlei schade die ontstaat -door bezoek van de rotaryradboud.nl aan door Bezoeker gebruikte data, ICT-systemen en/of hardware.

Rotary Radboud Medemblik streeft ernaar bij het openbaar maken van Informatie via rotaryradboud.nl, rechten van derden te respecteren. Dienaangaande behoudt Rotary Radboud Medemblik zich eenzijdig het recht voor om Informatie van de website te verwijderen en/of aan te passen (notice & take down) zonder aansprakelijk te zijn voor daardoor ontstane schade.

Tenzij expliciet anders vermeld, schriftelijk is overeengekomen, dan wel voortvloeit uit geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, is het Bezoeker niet toegestaan de website en/of de daarop aanwezige Informatie en/of onderliggende software openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien wel toestemming is verleend of anderszins openbaarmaking en/of verveelvoudiging legaal kan plaatsvinden, dient Bezoeker te allen tijde bronvermelding, beschermingsmaatregelen en copyright tekens © te respecteren. Rotary Radboud Medemblik behoudt zich tegenover Bezoeker het recht voor om verleende toestemming te beëindigen alsmede rechtsmaatregelen te (laten) treffen op basis van door haar geconstateerde inbreuk op rechten.

Rotary Radboud Medemblik behoudt zich eenzijdig het recht voor om in het geval van onrechtmatig gebruik door een Bezoeker van de website en/of gebruik van de website van een Bezoeker dat naar inzicht van Rotary Radboud Medemblik de goede naam van Rotary schaadt, eerder verleende toestemming tot het benaderen van de website deels of volledig te beëindigen en daartoe technische maatregelen te treffen.

PRIVACY
Rotary Radboud Medemblik respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Rotary Radboud Medemblik leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na.

In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.