Een bevlogen spreker is genot om naar te luisteren (en te kijken)! Op 14 november heeft onze club mogen genieten van een voordracht van Wim de Gier (de partner van ons lid Sandra) over de voordelen van kernenergie t.o.v andere, soms ten onrechte als “groen” gekenmerkte vormen van energie-opwekking. Een korte inleiding over het principe van elke energiecentrale (opwekken van stoom om een turbine aan te drijven die op zijn beurt een generator aandrijft) brengt ons naar de diverse “brandstoffen” voor centrales. We kennen allemaal de nadelen van de centrales die werken op fossiele brandstoffen, we zijn ons echter minder bewust van de milieunadelen van (vooral de productie van) windmolens en zonnepanelen! Kernenergie is veel minder belastend voor onze leefomgeving, en veel veiliger dan veel activisten ons willen doen geloven. Dat geldt voor de nu bekende Uraniumreactoren, er is echter een nog veiliger en goedkoper alternatief voorhanden, de zogenaamde Thoriumreactor.

Thorium is een grondstof die wereldwijd in grote hoeveelheden voorhanden is (zelfs in de gemiddelde Nederlandse achtertuin bevat een m3 grond circa 2 suikerklontjes van deze stof. De Thoriumreactor is ontwikkeld door een team van het Amerikaanse Oak Ridge Nuclear Laboratory, onder leiding van Alvin M. Weinberg. De funding van het project werd op creatieve wijze verkregen van de Amerikaanse luchtmacht, om een (in de praktijk onmogelijke) bommenwerper met atoomaandrijving te ontwikkelen. Toen men als uitkomst van het onderzoek met iets totaal anders op de proppen kwam, was het meteen gedaan met de funding! De inhoud van de archiefkast met onderzoeksresultaten is ooit met toestemming gekopieerd door een bezoekende Chinese groep onderzoekers.Als gevolg hiervan is China nu het verste met de ontwikkeling van een exploitabele Thoriumreactor.

Een Thoriumrector werkt met vloeibaar zout i.p.v koelwater en is alleen daardoor al veiliger omdat eventueel lekkend zout meteen stolt bij omgevingstemperatuur. Bovendien is de reactor zelfregulerend, zodat de kettingreactie niet op hol kan slaan. Een ander groot voordeel is het rendement. Met Thorium is een rendement van >80% haalbaar, terwijl een conventionele Uraniumreactor slechts tot 0,5% komt!

Waarom is deze techniek zo onbekend en wordt deze niet breed onderzocht en ingevoerd? Welnu, omdat er geen directe militaire toepassing is, en de gevestigde namen in de traditionele nucleaire industrie en energiesector het als een bedreiging van hun huidige belangen zien, is funding een groot probleem. De grote voorvechters zijn veelal zeer kundige wetenschappers, maar minder goed in lobbywerk en public relations. Wellicht is er behoefte aan een nieuwe Al Gore en/of Elon Musk! Zou hierin een rol voor Rotary zijn, als we polio de wereld uit hebben?

Ook interessant:
Lubach op zondag: Kernenergie
De Correspondent: Kunnen we wel om kernenergie heen?