Woensdag 31 oktober 2018. Mét het afsluiten van onze verkoopactie van Opperdoezer Ronde is ook de deelname aan de daaraan gekoppelde verloting gestopt. De prijswinnaars konden getrokken worden.
Dat gebeurde tijdens de wekelijks clubbijeenkomst in hotel restaurant ‘Het Wapen van Medemblik’. Onze voorzitters Laura Oosterbaan en Lex Salverda trokken onder toeziend oog van de leden de lootjes met de nummers van de winnaars. Zij krijgen het goede nieuws zo snel mogelijk te horen en we hopen dat ze op 21 november onze clubbijeenkomst bij kunnen wonen. Dan ontvangen ze de prijzen.
De opbrengst van de verkoopactie is dan ook bekend evenals de doelen waaraan het geld word overgedragen. Elk jaar weer zorgt onze actie voor een opbrengst van duizenden euro’s. Opgebracht door gezamenlijke inzet -met hart, hoofd en handen- van onze leden .