Handen uit de mouwen en gewapend met een schuurmachine tijdens NL Doet aan de slag gegaan bij de club ‘Keep Them Landing’…. een stichting met het doel om landingsvaartuigen van de Koninklijke Marine en die van het Korps Mariniers in het bijzonder, te restaureren en het in standhouden om deze aan het publiek varend te tonen.